- About BioActCom -

Reaktivni kisikovi spojevi (ROS), koji u živim stanicama nastaju tijekom prirodnih procesa aerobnog metabolizma, mogu znatno oštetiti vitalne makromolekule i promijeniti njihove funkcije. Kao rezultat oksidacijskog stresa i inhibicije pojedinih enzima, povećana je i mogućnost nastanka kroničnih bolesti kao što su rak, ateroskleroza, reumatske i neurodegenerativne bolesti, dijabetes itd. ROS spojevi mijenjaju strukturu i funkciju bitnih komponenti, kao što su stanične membrane, signalne molekule, lipoproteini i proteini, ugljikohidrati, RNA i DNA. U živim organizmima razvijen je visoko sofisticirani i složeni sustav antioksidacijske zaštite, endogenog i egzogenog podrijetla, koji interaktivno i sinergijski neutralizira loš utjecaj ROS spojeva.

 

Predloženi projekt treba skrenuti pozornost na činjenicu da samoniklo dalmatinsko bilje obiluje biološki aktivnim spojevima koje bi se moglo koristiti za prevenciju oksidacijskog stresa i liječenje različitih oboljenja. To je u skladu sa svjetskim trendovima zdrave prehrane što bi moglo dovesti do zdravijeg i dužeg životnog vijeka. Posljednjih godina dobro je utvrđen etnofarmakološki pristup istraživanju potencijalno zdravije hrane, dodataka prehrani i lijekova izoliranih iz biljaka.

 

Glavni zadatak ovog projekta je izolacija i identifikacija biološki aktivnih spojeva iz odabranog dalmatinskog bilja te određivanje njihovih antioksidacijskih i inhibicijskih svojstava na aktivnost određenih enzima (superoksid-dismutaza, katalaza, peroksidaza, tirozinaze, protein-tirozin-kinaze, kolinesteraze i sl.).

 

Istraživanja unutar projekta će biti organizirana u četiri faze:

 

U prvoj fazi, testirat će se ukupni antioksidacijski potencijal ekstrakata iz različitih dijelova odabranih biljaka (uglavnom lišća, voća i korijenja). Kada se uoči biološka aktivnost, pristupit će se izolaciji i identifikaciji aktivnih komponenti te nastaviti detaljna istraživanja s čistim spojevima.

 

U drugoj fazi, nastavit će se istraživanja iz prve faze te ispitati inhibitorska svojstva enzimskih aktivnosti čistih enzima.

 

U trećoj fazi detaljno će se istraživati utjecaj ekstrakata, frakcija i glavnih spojeva na enzime iz realnih uzoraka (superoksid-dismutaza, katalaza i glutation-peroksidaze, itd.) pomoću in vitro modela.

 

U četvrtoj fazi, identificiranim bioaktivnim spojevima će se in vitro ispitati njihova citotoksična i antimikrobna aktivnost. Istraživat će se njihovu moguću upotrebu kao lijekova kod nekih bolesti kože, ali i moguću primjenu u zaštiti i skladištenju hrane, primjerice škampa i kozica u ribarstvu (sprječavanje melanoze).

 

Identifikacija novih antioksidansa i inhibitora enzimskih aktivnosti odabranih enzima mogla naći primjenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za pripremu zdrave hrane i prirodnih lijekova za sprječavanje štetnih oksidacijskih procesa.

 

Poseban znanstveni doprinos bilo bi objašnjenje utjecaja tih spojeva na procese staničnog signaliziranja, što bi otvorilo nove mogućnosti za njihovu primjenu u liječenju različitih kroničnih bolesti poput raznih vrsta raka.

BioActCom

HRZZ grant - IP-2014-09-6897

 

Kemijsko-tehnološki fakultet

Sveučilište u Splitu

Teslina 10/V

21 000 Split

E: bioact@gmail.com

T: +385 21 329 465

 

  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Google+ Basic Black
  • Pinterest Basic Black

© 2015 by Franko. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now